Fra kærlighed til venskab

Svækkes din livs gnist på grund af kærlighedens tab

er det som har man tabt en krig.

Man ser sin kærligheds kærlighed som sejre herre selv om man ønsker noget andet.

Men selv om krige tabes kan indflydelse vindes.

Man bør finde en kanalisering af sin foragt til sejrherren

så denne energi benyttes som styrke til at danne det bånd mellem en selv og sin kærligheds ejer

som giver en noget stærkere end kærligheden selv.

Man bør gøre sin fjende til sin ven og sin kærligheds ejer skal rejse fra dit hjerte til tankevirksom

for at blive omdirigeret tilbage til ens hjerte som din bedste ven.

Back

© Anders Greve